آموزشی-اجرایی

کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر اجرایی

سمانه گل محمدی - مسئول روابط عمومی - سلام سلیمه

سمانه گل محمدی

مسئول روابط عمومی

زهرا قملاقی - مسئول روابط عمومی - دبیرستان سلام سلیمه

زهرا قملاقی

کمک اجرایی

رباب اقبالیان - معاون IT

رباب اقبالیان

معاون it

مریم رجبی-معاون فرهنگی

مریم رجبی

معاون فرهنگی

کادر آموزشی

زهرا سلطان محمدی- هنر سه پایه- دبیرستان سلام سلیمه

زهرا سلطان محمدی

مدرس هنر سه پایه

منصوره علیرضایی - قرآن سه پایه- سلام سلیمه

منصوره علیرضایی

مدرس قرآن سه پایه

رباب اقبالیان - معاون IT - مربی کامپیوتر - سلام سلیمه

رباب اقبالیان

مدرس کامپیوتر سه پایه

مریم رجبی-معاون فرهنگی - دبیرستان سلام سلیمه

مریم رجبی

مربی پرورشی

آزاده فداکار - ادبیات پایه هشتم و نهم

آزاده فداکار

مدرس ادبیات پایه هشتم و نهم

فاطمه مشاعی - ادبیات پایه هفتم

فاطمه مشاعی

مدرس ادبیات پایه هفتم

ملیکا پرویزی - زیست سه پایه - دبیرستان سلام سلیمه

ملیکا پرویزی

مدرس زیست سه پایه

سوگل آقازاده - عربی سه پایه - سلام سلیمه

سوگل آقازاده

مدرس عربی سه پایه

مرجان وکیلی - فیزیک پایه هشتم و نهم - دبیرستان سلام سلیمه

مرجان وکیلی

مدرس فیزیک پایه هشتم و نهم

آذین سیفی - فیزیک پایه هفتم - سلام سلیمه

آذین سیفی

مدرس فیزیک پایه هفتم

مژگان کیهانی - حساب پایه نهم

مژگان کیهانی

مدرس حساب پایه نهم

زهرا رضویان - حساب پایه هشتم

زهرا رضویان

مدرس حساب پایه هشتم و هندسه هفتم

نسرین خوش آبادی - حساب پایه هفتم

نسرین خوش آبادی

مدرس حساب پایه هفتم و هندسه هشتم و نهم

سهیلا رستمی-پیامهای آسمانی سه پایه

سهیلا رستمی

مدرس پیام های آسمانی سه پایه

مرضیه براتی-ورزش سه پایه

مرضیه براتی

مربی ورزش سه پایه

فاطمه اسمعیلی پور-زبان

فاطمه اسماعیلی پور

مدرس زبان انگلیسی

الهام شاکری زبان سه پایه - سلام سلیمه

الهام شاکری

مدرس زبان انگلیسی

شمس آبادی - زبان

پونه شمس آبادی

مدرس زبان انگلیسی

اکرم هوشمند -زبان هفتم و هشتم - سلام سلیمه

اکرم هوشمند

مدرس زبان انگلیسی پایه هفتم و هشتم

فرناز هیری-زبان

فرناز هیری

مدرس زبان

مرضیه مبینی-زبان

مرضیه مبینی

سوپروایزر زبان انگلیسی

فاطمه محمدیان - مسئول پژوهش و کمیکار - سلام سلیمه

فاطمه محمدیان

مسئول پژوهش و کمیکار

هدی معتمدی - برنامه نویس - سلام سلیمه

هدی معتمدی

پژوهش (برنامه نویسی) سه پایه

نگار راجی - معماری - سلام سلیمه

نگار راجی

پژوهش (معماری) سه پایه

لیلا باقری - رباتیک - سلام سلیمه

لیلا باقری

پژوهش (رباتیک) سه پایه

مهسا صانعی-ایده و اختراع - سلام سلیمه

مهسا صانعی

پژوهش (ایده و اختراع) سه پایه

پانیذ پشنگ - اجتماعی سه پایه - سلام سلیمه

پانیذ پشنگ

مدرس مطالعات اجتماعی سه پایه