کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه
زهرا سلطان محمدی- هنر سه پایه- دبیرستان سلام سلیمه

زهرا سلطان محمدی

مدرس هنر سه پایه

منصوره علیرضایی - قرآن سه پایه- سلام سلیمه

منصوره علیرضایی

مدرس قرآن سه پایه

رباب اقبالیان - معاون IT - مربی کامپیوتر - سلام سلیمه

رباب اقبالیان

مدرس کامپیوتر سه پایه

مریم رجبی-معاون فرهنگی - دبیرستان سلام سلیمه

مریم رجبی

مربی پرورشی

آزاده فداکار - ادبیات پایه هشتم و نهم

آزاده فداکار

مدرس ادبیات پایه هشتم و نهم

فاطمه مشاعی - ادبیات پایه هفتم

فاطمه مشاعی

مدرس ادبیات پایه هفتم

ملیکا پرویزی - زیست سه پایه - دبیرستان سلام سلیمه

ملیکا پرویزی

مدرس زیست سه پایه

سوگل آقازاده - عربی سه پایه - سلام سلیمه

سوگل آقازاده

مدرس عربی سه پایه

مرجان وکیلی - فیزیک پایه هشتم و نهم - دبیرستان سلام سلیمه

مرجان وکیلی

مدرس فیزیک پایه هشتم و نهم

آذین سیفی - فیزیک پایه هفتم - سلام سلیمه

آذین سیفی

مدرس فیزیک پایه هفتم

مژگان کیهانی - حساب پایه نهم

مژگان کیهانی

مدرس حساب پایه نهم

زهرا رضویان - حساب پایه هشتم

زهرا رضویان

مدرس حساب پایه هشتم و هندسه هفتم