کاوش در فضا

کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه

درباره کتاب

مطالعه ی این کتاب به همه ی نوجوانان دوستدار دانش که علاقمند به زمین، آسمان، ستاره شناسی و فضانوردی هستند، پیشنهاد می شود.

خلاصه ای از کتاب

فضا

در زمینه ی ستاره شناسی و فن آوری های فضایی اطلاعات جالبی در این کتاب به نوجوانان داده شده است.
زبان متن، ساده، روان و متناسب با موضوع است. کتاب نقاشی های رنگی جالبی دارد.

در حاشیه ی صفحه های فرد، اطلاعات تکمیلی قابل توجهی که در ارتباط با متن است، به مخاطب داده می شود.

مطالب ارائه شده روزآمد است و با سیری منطقی خواننده را با خود از زمین به فضا می برد.

نوع کتاب
ماه بر فراز مانفیسم - سلام سلیمه
قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه
آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه
کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه
fanavari-nano
badan-man