دنیای نور در دنیای نانو

fanavari-nano

درباره کتاب

این کتاب در هفت فصل اطلاعاتی درباره‌ی نانومتر، فناوری نانو و علم نانو به مخاطب می دهد. هم چنین در کتاب به تاریخچه‌ی این فناوری و تفاوت آن با فناوری‌های دیگر، تغییر خواص مواد در ابعاد نانو و طبقه بندی نانو مواد، روش‌های تولید نانو ذرات، ابزارهای مشاهده نانو ذرات، کاربردهای فناوری نانو، کربن و گونه‌های آن، نانو و محیط زیست و در پایان به مشکلاتی که ممکن است این علم در آینده ایجاد کند، اشاره می‌کند.

خلاصه ای از کتاب

نانو –

روز آمد بودن موضوع و تالیفی بودن کتاب از امتیازهای آن به شمار می‌آید.

زبان کتاب در بیشتر موارد روان و مناسب سن مخاطب است.
 در پایان هر فصل مخاطب درگیر یک تجربه‌ی عملی می شود ؛

و با طرح پرسش هایی حس کنجکاوی او برانگیزد و مربی می تواند از آن‌ها برای یادگیری بهتر خواننده‌ی نوجوان استفاده کند.

فهرست منابع موجود در کتاب نام سایت‌های فعالی است که برخی از آن‌ها فارسی هستند ,

در واقع تشویق مخاطب برای خواندن و دانستن بیشتر است.
در این کتاب از عکس و نقاشی های رنگی و سیاه و سفید برای درک صحیح مفاهیم بهره گرفته شده است.

وجود تصویر پیوندهای کربنی نانوکربن ها در بالای صفحه‌های کتاب، گویی نشانه‌ی سیطره‌ی فناوری نانو در تمام زمینه‌های زندگی و بیانگر این واقعیت است که فناوری نانو هیچ زمینه‌ی علمی را به حال خود رها نکرده است.

نوع کتاب
ماه بر فراز مانفیسم - سلام سلیمه
قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه
آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه
کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه
fanavari-nano
badan-man