قاضی خائن

قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه

درباره کتاب

‏آشنایی با متون کهن نام مجموعه ای است که عنوان “قاضی خائن” شماره دوم این مجموعه است. این داستان حکایت مردی است که در هنگام سفر تمام دارایی خود را نزد قاضی شهر به امانت می گذارد. ولی در بازگشت قاضی منکر همه چیز می شود.

خلاصه ای از کتاب

قاضی

اما ماموران مخفی حکومتی از موضوع قاضی آگاه می شوند و مسئله را به اطلاع پادشاه می رسانند و بقیه ی داستان تدابیر پادشاه است در رساندن حق به حق دار که در شکلی پرکشش روایت می شود.  
حکایت فوق گزیده ای است از سیرالملوک خواجه نظام الملک توسی.

که به نظر می رسد انتخاب مناسبی برای دبیرستانی ها باشد .

به ویژه مخاطبانی که کنجکاوند بدانند در قرن پنجم هجری قمری مردمان چگونه می نوشته اند

و این نوشته ها در بیان چه آهنگی داشته زیرا متن این حکایت در یک سی دی صوتی خوانده شده است.
در مقدمه ی گزیده ی فوق شرح حالی کوتاه از خواجه نظام الملک به اضافه ی ارزش خدمات او

و نیز توضیح کوتاهی در مورد سیاست نامه یا سیرالملوک آمده است.

و البته نظریات خواجه نیز در چند جمله نقد شده است.

از نکات مثبت این گزیده آوردن معنای واژه های سخت در حاشیه صفحه ها و صفحه بندی و تصاویر کتاب است.
به نظر می رسد این گزیده افزون بر ارزش اطلاعاتی اش می تواند لذت ادبی متون کهن را به مخاطبان خود بچشاند و یاری رسان کلاس ها و درس “متون کهن” دبیران فعال و علاقمند باشد.

نوع کتاب
ماه بر فراز مانفیسم - سلام سلیمه
قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه
آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه
کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه
fanavari-nano
badan-man