جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه
جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه
جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه
جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه
جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه
جشن نیمه شعبان - دبیرستان سلام سلیمه

جشن میلاد امام زمان (عج)

نیمه شعبان -1401

برگزاری جشن به مناسبت نیمه شعبان در دبیرستان سلام سلیمه

16 اسفند 1401