جشن مبعث پیامبر - 1402
جشن مبعث پیامبر - 1402
جشن مبعث پیامبر - 1402
جشن مبعث پیامبر - 1402
جشن مبعث پیامبر - 1402
عید مبعث 1402- سلام سلیمه
جشن مبعث پیامبر - 1402
عید مبعث 1402- سلام سلیمه
عید مبعث 1402- سلام سلیمه
عید مبعث 1402- سلام سلیمه

جشن عید مبعث و 22 بهمن

عید مبعث -1402

برگزاری مراسم ویژه مبعث پیامبر همزمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی در دبیرستان سلیمه

21 بهمن 1402