جشنواره ورزشی

تیم شنا سلیمه - جشنواره ورزشی سلام

تیم شنا

شنا-1402 مقام دوم تیم شنا دبیرستان سلام سلیمه در جشنواره ورزشی اعضای تیم :درسا قربانی – آرمیتی صیفوری – وانیا ابراهیمی – شانلی عبدالملکی

ادامه مطلب »