آزمون تشریحی

آزمون تشریحی 1401

آزمون تشریحی

descriptive-examination ایام امتحانات فرصت ویژه ای است برای سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و از اهمیت بالایی برخوردار است . به لطف خداوند متعال دانش

ادامه مطلب »