آزمایشگاه

غیاث آبادی صبا - غیاث آبادی1402 - سلام سلیمه

صبا غیاث آبادی

علوم آزمایشگاهی-غیاث آبادی1402 صبا غیاث آبادی پژوهشگر برتر جشنواره آزمایشگاه در بخش فیلم پژوهش سرای آفرینش منطقه 4 شهر تهران

ادامه مطلب »
پریسا جلالی - علوم آزمایشگاهی-جلالی1402 - سلام سلیمه

پریسا جلالی

علوم آزمایشگاهی-جلالی1402 پریسا جلالی پژوهشگر برتر جشنواره آزمایشگاه در بخش فیلم پژوهش سرای آفرینش منطقه 4 شهر تهران

ادامه مطلب »
تعالی یگانه -پژوهشگر برتر - سلام سلیمه

یگانه تعالی

علوم آزمایشگاهی-تعالی1402 یگانه تعالی پژوهشگر برتر جشنواره آزمایشگاه در بخش فیلم پژوهش سرای آفرینش منطقه 4 شهر تهران

ادامه مطلب »